хэрэглэгчид

Микрософт Динамикс Бизнес Шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх, худалдан борлуулах болон бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Навиволд Монголиа компани нь Навиволд Группийн Монгол дахь салбар бөгөөд одоогийн байдлаар агаарын тээврийн салбарт МИАТ, өргөн хэрэглээний барааны салбарт MSM, уул уурхайн салбарт Арева Монгол компаниуд болон, Монголын Үндэсний Уул Уурхайн Ассосиаци, Гаррисон зэрэг нэр хүнд бүхий бизнесийн тэргүүлэгч 10 гаруй байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

 

miatmsmriomingar areva

Веб хуудасны бүтэц | Хэвлэхээр харах | © 2008 - 2019 НавиУолд Монгол